Date of publication: 08.01.2019 09:45
Date of changing: 08.01.2019 12:14

Борышкерге қатысты төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы хабарлама