Жарияланған күні: 27.12.2017 15:30
Өзгертілген күні: 20.03.2018 14:46

Жүктеу

Нысанның атауы

400.00 нысаны

Ереже

400.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Акциз бойынша декларация 

421.00 нысаны

Ереже

421.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Құрылымдық бөлімше немесе салық салуға байланысты объектілер үшін акциз салық есебі