Жарияланған күні: 27.12.2017 15:06
Өзгертілген күні: 26.04.2018 18:44

Жүктеу

Нысанның атауы

910.00 нысаны

Ереже

910.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Шағын бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларация

911.00 нысаны

Ереже

911.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Патент құнының салық есебі

912.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Тіркелген шегерім пайдаланатын арнаулы салық режимін қолданатын

салық төлеушілер үшін декларация

920.00 нысаны (2017ж. 1 шілдеден бастап)

Ереже

920.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация