Жарияланған күні: 27.12.2017 15:08
Өзгертілген күні: 26.04.2018 18:20

Жүктеу

Нысанның атауы

851.00 нысаны

Ереже

851.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық есебi

860.00 нысаны

Ереже

860.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық декларация

870.00 нысаны

Ереже

870.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы бойынша салық декларация

871.00 нысаны

Ереже

871.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілім