Жарияланған күні: 12.12.2014 13:38
Өзгертілген күні: 02.04.2015 14:34

Қазақстан Республикасындағы көздерден тек қана төлем көзінен салық салуға жататын табыстар алатын және Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырмайтын бейрезидентті қоспағанда, корпоративтік табыс салығын төлеуші, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны орналасқан жеріндегі салық органына есептік салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация салық салу объектілері және (немесе) салық салумен байланысты объектілер туралы ақпаратты ашып көрсету жөніндегі декларациядан және оған қосымшалардан тұрады.

Оңайлатылған декларацияның негізінде шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлға осы Кодекстің 427-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес салық салынатын табыстар бойынша корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияны табыс етпейді.

 

ҚСЕ номері

 Атауы

100.00 нысаны

Ереже

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация

101.01 нысаны

Ереже

Декларация тапсырылғанға дейiнгi кезең үшін төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебi

101.02 нысаны

Ереже

Декларация тапсырылғаннан кейінгі кезең үшін төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебi

101.03 нысаны

Ереже

Резиденттің табысына салынатын төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығы бойынша есебі

101.04 нысаны

Ереже

Резидент еместің табысынан төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша есебі

110.00 нысаны

Ереже

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация

130.00 нысаны

Ереже

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация

150.00 нысаны

Ереже

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация