Жарияланған күні: 12.12.2014 13:36
Өзгертілген күні: 05.03.2015 20:45

Қосылған құн салығы және жасау қағидалары

Жүктеу Нысанның атауы

300.00 нысаны

Ереже

Қосылған құн салығы бойынша декларация

320.00 нысаны

Ереже

Импортталған тауарлар бойынша жанама жөніндегі декларация

328.00 нысаны

Ереже

Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш