Жарияланған күні: 27.12.2017 15:20
Өзгертілген күні: 03.07.2018 12:32
Жүктеу Нысанның атауы

300.00 нысаны

Ереже

300.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Қосылған құн салығы бойынша декларация

320.00 нысаны

Ереже

320.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Импортталған тауарлар бойынша жанама жөніндегі декларация

328.00 нысаны

Ереже

328.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш