Жарияланған күні: 20.01.2015 12:30
Өзгертілген күні: 30.03.2015 17:11

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімінің кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы Дата
26.03.2015ж.