Жарияланған күні: 20.01.2015 12:37
Өзгертілген күні: 21.10.2015 15:20

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімі кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
04.03.2015ж.
27.02.2015ж.
18.02.2015ж.
20.01.2015ж.
16.01.2015ж.