Жарияланған күні: 20.01.2015 12:56
Өзгертілген күні: 03.03.2015 18:06

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімі кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
10.02.2015ж.
10.02.2015ж.
10.02.2015ж.
16.01.2015ж.