Жарияланған күні: 20.01.2015 13:10
Өзгертілген күні: 01.04.2015 16:15

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімі  кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
30.03.2015ж.
13.03.2015ж.
20.01.2015ж.