Жарияланған күні: 20.01.2015 11:53
Өзгертілген күні: 16.03.2015 20:17

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімінің кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы Дата
13.03.2015ж.