Жарияланған күні: 20.01.2015 12:04
Өзгертілген күні: 20.04.2015 10:03

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімі кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
31.03.2015ж.
30.03.2015ж.
20.03.2015ж.
13.03.2015ж.
13.03.2015ж.
18.02.2015ж.
06.02.2015ж.
13.01.2015ж.