Жарияланған күні: 20.01.2015 12:14
Өзгертілген күні: 12.03.2015 12:53

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімінің кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Наименование Дата
10.03.2015ж.
04.03.2015ж.
04.03.2015ж.