Жарияланған күні: 27.12.2017 15:09
Өзгертілген күні: 20.03.2018 14:58

Жүктеу

Нысанның атауы

710.00 нысаны

Ереже

710.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Ойын бизнесі салығы және тіркелген салық бойынша декларация