Жарияланған күні: 27.12.2017 16:06
Өзгертілген күні: 26.04.2018 17:32

Жүктеу

Нысанның атауы

200.00 нысаны (2017ж.  9 маусымнан бастап)

Ереже

200.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жеке табыс салығы және әлеуметтік  салық бойынша декларация

220.00 нысаны

Ереже

220.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жеке табыс салығы бойынша декларация

230.00 нысаны

Ереже

230.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жеке табыс салығы және мүлік бойынша салық бойынша декларация

240.00 нысаны

Ереже

240.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жеке табыс салығы бойынша салық декларация