Жарияланған күні: 27.12.2017 15:13
Өзгертілген күні: 26.04.2018 18:04

Жүктеу

Нысанның атауы

500 нысаны

Ереже

500.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Роялти бойынша, өндіру бонусы бойынша, өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі бойынша, өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын  пайдаланушының қосымша төлемі бойынша декларация

510 нысаны

Ереже

510.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Қол қойылатын бонус және коммерциялық табу бонусы бойынша салық декларация

531 нысаны

Ереже

531.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Заттай нысандағы салықтық міндеттемені орындау туралы декларация (есеп)

540 нысаны

Ереже

540.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Үстеме пайда салығы бойынша декларация

560 нысаны

Ереже

560.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем жөніндегі салық декларация

570 нысаны

Ереже

570.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Экспортқа  рента салығы бойынша декларация

590 нысаны

Ереже

590.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Пайдалы қазбаларды өндiру салығы  бойынша декларация

600.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

           Жер қойнауын пайдалану үшін баламалы салығы бойынша декларация

641 нысаны

Ереже

641.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан бастап)

Ереже

Жұмыспен қамтуға көмектесу, міндетті медициналық сақтандыру, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорларына, зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа аударымдардың және  автомобиль жолдарын пайдаланушылардың аударымдары салық декларация