Жарияланған күні: 27.12.2017 15:12
Өзгертілген күні: 24.05.2018 11:51

Жүктеу

Нысанның атауы

700.00 нысаны

Ереже

700.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан

бастап)

Ереже

Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша Декларация

701.00 нысаны

Ереже

701.00 нысаны (2018ж. 27 наурыздан

бастап)

Ереже

Көлік құралы салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық есебі 

701.01 нысаны

Ереже

701.01 нысаны (2018ж. 27 наурыздан

бастап)

Ереже

Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық бойынша есебі